บ้านสไตล์ไทยประยุกต์ (Thai Oriental Style)

Thai Oriental Style บ้านที่สะท้อนชีวิต วัฒนธรรม และชีวิตไทย รูปแบบของบ้านใช้หลังคาทรงจั่วหรือหลังคาปั้นหยา บ้านอาจจะฉาบปูนทั้งหลัง อีกทางเลือกหนึ่งคือใช้เฉพาะผนังอิฐและปูนชั้นล่างร่วมกับไม้หรือไม้ทางเลือก พื้นที่ส่วนใหญ่ชั้นล่างมีพื้นที่เปิดโล่ง อีกวิธีหนึ่งคือมีประตูและหน้าต่างขนาดใหญ่ที่สามารถเปิดออกเพื่อสูดอากาศภายนอกและปรับปรุงการระบายอากาศ มีที่นั่งสำหรับทำกิจกรรม ดังนั้นจึงเป็นบ้านที่ได้รับการปรับปรุงจากบ้านทรงไทยในอดีตจนถึงยุคปัจจุบันโดยคงไว้ซึ่งศิลปะความงามและกลิ่นอายแบบไทย ๆ