บ้านสไตล์โคโรเนียล (Colonial Style)

ยุคอาณานิคมมาจากคำว่าสถาปัตยกรรมอาณานิคม เป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกยึดครองแบบตะวันตก ด้วยเหตุนี้บ้านสไตล์ตะวันตกจึงถูกสร้างขึ้นโดยร่วมมือกับอาณานิคมของไทยในท้องถิ่น คนไทยในอดีตมักเรียกว่า“ อาคารฝรั่ง” และนิยมก่อสร้างและตกแต่งด้วยไม้ หรือวัสดุทางเลือกที่มีลายไม้สวยงามที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการตกแต่งแบบคลาสสิก แต่จากความหรูหราไปจนถึงความหรูหราจุดเด่นของสไตล์นี้คือระเบียงขนาดใหญ่ จากนั้นตีผนังไม้เข้ากับผนังคอนกรีตและสอดเสาปูนปั้นของประติมากรรมโรมัน เน้นการใช้สีอ่อน ๆ เช่นสีขาวครีมสีฟ้าอ่อนและสีชมพูอ่อน รูปแบบหลังคาบ้านแบบโคโลเนียลมักเป็นทรงจั่วทรงมะนิลาหรือหลังคาทรงอิสระที่เข้ากับสไตล์บ้าน และมักจะโดนแดดและฝน